درباره

دره ارتولو یک دره واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان غربی است.