درباره

سوپر مارکت میانجی یک سوپر مارکت و لبنیات فروشی واقع در شهر میانه، خیابان خیام جنوبی است.