درباره

دره سددره سی یک دره واقع در بخش مرکزی، دهستان اوچ تپه شرقی است.