درباره

کوه داشلی یورت یک کوه واقع در بخش کندوان، دهستان کندوان است.