درباره

فروشگاه بزرگ الماس یک سوپر مارکت و لبنیات فروشی واقع در شهر میانه، خیابان آزادگان جنوبی است.