درباره

پیش دبستانی و دبستان پسرانه غیر دولتی عرفان ۱ یک مدرسه واقع در شهر میانه، خیابان کشاورزان است.