درباره

سوپر مارکت یک سوپر مارکت واقع در شهر میانه، خیابان شهید مطهری جنوبی، مجتمع تجاری امی تیس است.