درباره

مبل قلی پور یک گالری مبل واقع در شهر میانه، خیابان شهید مطهری جنوبی، مجتمع تجاری امی تیس است.