درباره

سوپر میوه امیر یک میوه فروشی واقع در شهر میانه، شهرک ولیعصر، خیابان ۳۰ متری ولیعصر است.