درباره

دره قوری چای یک دره واقع در بخش کندوان، دهستان کندوان است.