درباره

کوه قم لی داغ یک کوه واقع در بخش کندوان، دهستان گرمه شمالی است.