درباره

خرید و فروش و تعمیرات کپی، فکس و پرینتر کپی ایران یک فروشگاه کامپیوتر واقع در شهر میانه، خیابان خیام جنوبی است.