درباره

میوه و سبزی فروشی یک میوه فروشی و سبزی فروشی واقع در شهر میانه، خیابان خیام جنوبی است.