درباره

غذاخوری امیدی یک غذاخوری واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.