درباره

فطیر یک خشکه پزی واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.