درباره

کوه قارازیارت یک کوه واقع در بخش مرکزی، دهستان قزل اوزن است.