درباره

کوه دیش دم یک کوه واقع در بخش کندوان، دهستان تیرچائی است.