درباره

دره چره دار یک دره واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان شرقی است.