درباره

تعمیرگاه لوازم خانگی ابراهیمی یک تعمیرگاه لوازم خانگی واقع در شهر میانه، خیابان آتش نشانی است.