درباره

مسجد سید الشهداء (ع) یک مسجد واقع در شهر میانه، خیابان خیام شمالی است.