درباره

اتو گالری پاسارگاد یک نمایشگاه اتومبیل واقع در شهر میانه، خیابان فجر است.