درباره

پلاستیک فروشی کندوان یک پلاستیک فروشی واقع در شهر میانه، خیابان استقلال است.