درباره

مسجد موسی بن جعفر (ع) یک مسجد واقع در شهر میانه، خیابان آزادگان جنوبی است.