درباره

کفش سیندرلا یک کفش فروشی واقع در شهر میانه، خیابان مطهری جنوبی است.