درباره

کیف و کفش لنگه به لنگه یک کفش فروشی و کیف فروشی واقع در شهر میانه، خیابان مطهری جنوبی است.