درباره

فروشگاه لوازم خانگی رشیدی یک فروشگاه لوازم خانگی واقع در شهر میانه، خیابان شهید دکتر بهشتی است.