درباره

سوپر مارکت قره داغی یک سوپر مارکت واقع در شهر میانه، خیابان فجر است.