درباره

دره دربند یک دره واقع در بخش مرکزی، دهستان گرمه جنوبی است.