درباره

کارواش دومان یک کارواش واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.