درباره

کالای برق نور (اصغری) یک فروشگاه لوازم الکتریکی واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.