درباره

مصالح ساختمانی حاج یحیی سلیمانی یک مصالح ساختمانی واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.