درباره

فلافل لبنانی تک شعبه ۲ یک ساندویچی واقع در شهر میانه، خیابان شهید ایمانی است.