درباره

پوشاک و کفش نی نی نو یک کفش فروشی و فروشگاه پوشاک زنانه واقع در شهر میانه، خیابان شهید مطهری جنوبی است.