درباره

کوه یحری داغ یک کوه واقع در بخش کندوان، دهستان کندوان است.