درباره

دره سامان دره یک دره واقع در بخش کندوان، دهستان کندوان است.