درباره

دره چیچهلی یک دره واقع در بخش کاغذکنان، دهستان قافلانکوه شرقی است.