درباره

مسجد جامع یک مسجد واقع در بخش کندوان، دهستان گرمه شمالی است.