درباره

دره اوش دره یک دره واقع در بخش مرکزی، دهستان گرمه جنوبی است.