درباره

کارواش آب گرم میثم یک کارواش واقع در شهر میانه، خیابان شهید باکری است.