درباره

دبستان ثارالله و شهید میانجی یک مدرسه واقع در شهر میانه، خیابان جهاد کشاورزی است.