درباره

دره قاراداشلار یک دره واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان شرقی است.