درباره

دره اورتابولاغ یک دره واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان غربی است.