درباره

دره آق دره یک دره واقع در بخش مرکزی، دهستان قافلانکوه غربی است.