درباره

کافی ترنج یک فست فود واقع در شهر میانه، خیابان مصدق است.