درباره

لوله و اتصالات صبا (ابراهیمی) یک شیرآلات، فروشگاه رنگ و ابزار و لوله و اتصالات واقع در شهر میانه، خیابان آتش نشانی است.