درباره

فروشگاه مصالح ساختمانی حیدری یک مصالح ساختمانی واقع در شهر میانه، خیابان ابوذر است.