درباره

غذاخوری طاها یک غذاخوری و جگرکی واقع در شهر میانه، خیابان ابوذر است.