درباره

فروشگاه رنگ صالحی یک فروشگاه رنگ و ابزار واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.