درباره

دره آرپاچوقورو یک دره واقع در بخش کاغذکنان، دهستان قافلانکوه شرقی است.