درباره

کوه آجی داغ یک کوه واقع در بخش مرکزی، دهستان گرمه جنوبی است.